Etický kodex pro zpracování osobních údajůGDPR - etický kodex pro zpracování osobních údajů

Hotel Ostrov, provozovatel INSULO s.r.o., IČ: 27304698

 1. Zpracování údajů, ať je nařízeno zákonem, prováděno z vůle správce nebo po dohodě či se souhlasem dotčených osob, je legitimní a není v rozporu s právními předpisy či morálkou.
 2. Každé zpracování údajů musí a je založeno na některém ze základních  důvodů (právních titulů pro zpracování), nejčastěji se jedná o smluvní plnění, výkon právních povinností či plnění zákonného oprávnění, výkon veřejné moci nebo zpracování na základě souhlasu dotčené osoby.
 3. Shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů je vymezeno v rámci smluvního plnění pro potřeby hostinské činnosti (rezervace a potvrzení ubytování, hlášení cizinců na PČR, evidence objednaných Voucherů).
 4. Všechny osobní údaje jsou uchovávány jen v
  1. rezervačním systému Previo, který je chráněn přístupovým heslem, šifrováním a fyzicky nejsou data umístěna v hotelu.
  2. v podobě písemného souhlasu v uzamčené kanceláři přístupné pouze provozní vedoucí.
  3. na dobu nezbytně nutnou v uzamčené zásuvce na recepci (max. 2 pracovní dny).
 5. Veškeré osobní údaje jsou shromažďovány jen na dobu nezbytně nutnou k vyřízení rezervace, pobytu a splnění zákonných povinností stanovených státem. Veškeré tyto aktivity jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 6. Veškerá zpracovávaná a zpracovaná data jsou zabezpečena dle odstavce 4.
 7. Rozsah a účel zpracování je popsán v dokumentu „GDPR - Interní směrnice Hotel Ostrov“.
 8. Veškeré zpracování a shromažďování osobních údajů je jen v rozsahu nezbytně nutném pro účely poskytnutí pohostinských služeb a zákonných povinností nařízených státem.
 9. Po naplnění účelu zpracování budou data zlikvidována skartací a vymazáním z databáze autorizovanou firmou.
 10. Veškeré osobní údaje budou zpracovány jen v rámci a za účelem ubytování a pohostinských služeb dle zákona a v rámci EU.