x
 

%name%

%text%
 
%fb-like%
x
 

Königstein

Pevnost Königstein je jednou z největších horských pevností v Evropě, leží uprostřed Saského Švýcarska na stolové hoře Königstein nad obcí Königstein. Na náhorní plošině hory, která je 240 metrů nad hladinou Labe, obehnán pískovcovými hradbami o délce 1,8 km a výšce až 42 metrů, se rozkládá obrovská pevnost. Uprostřed je 152 metrů hluboká studna, nejhlubší v Sasku a druhá nejhlubší v Evropě. Již od 12.století byly na Königsteinu postaveny kamenné stavby převážně vojenského významu. Hlídaly strategickou cestu kolem Labe. Je doloženo, že ve 14. století v pevnosti pobýval i Karel IV., který odtud kontroloval i jižní území tehdejší Svaté říše římské. V průběhu staletí probíhaly v pevnosti četné stavební úpravy, přičemž ta poslední rozsáhlá proběhla roku 1895, kdy byla pevnost Königstein zařazena do obranného systému Německé říše. Z tohoto důvodu jsou doposud dělostřelecká stanoviště po celém obvodu pevnosti jako obrana proti případným útokům. Ač je pevnost skutečně monumentální, nikdy nehrála významnější roli ve vojenských událostech. Byla spíše využívána jako bezpečný úkryt saských vévodů ve válečných časech, jako letohrádek, lovecký zámeček ale i jako strašlivé a obávané státní vězení. Téměř sto let se v pevnosti ukrývaly státní rezervy, tajné archivy, umělecké předměty a poklad z Drážďan. Pevnost je otevřena celoročně vyjma dopředu avizovaných zavíracích dní, který je ale pouze pár. Nejkrásnější jsou bezesporu slavné Vánoční trhy na pevnosti. Königstein je dostupný pohodlně pěšky nebo na kole rovinatou cestou ostrovským údolím (cca 22 km), případně autem (cca 48 km). Parkování je zpoplatněno a nachází se přímo u vstupu do pevnosti.

Dostupnost autem:
48 km


Dostupnost pěšky/na kole:
22 km


Vhodné pro děti:
Ano


Vhodné pro kočárek, vozík:
Ano

Najdete nás na mapy.cz