x
 

%name%

%text%
 
%fb-like%
x
 

Zřícená věž – Neuberova věž

 

Na západním okraji Tiských stěn si při průchodu Bürschlickými stěnami můžete na severní straně svahu všimnout rozházených pískovcových balvanů. Zde stála vysoká, mohutná pískovcová skála výrazně převyšující ostatní skály. Ač mohutná věž, při bližším pohledu bylo vidět, že je silně narušená erozí. V některých místech bylo skrz kolmé trhliny postupující celou věží, vidět skrz. Na nestabilitě věže se kromě eroze významnou měrou podílely i kyselé deště, které ohrožovali po celá osmdesátá léta celé Krušné hory. Nevyhnutelnou katastrofu předvídalo několik horolezců, kteří pravidelně umisťovali varování do vrcholové knížky i pod věž. Spadla. V brzkých ranních hodinách 5.12.1981 se s až zemětřasným lomozem sesunula věž do údolí. Na jejím původním místě zůstal už jenom vykotlaný malý zub, němě se tyčící dodnes k nebi jako připomínka této krásné věže, která po tisíciletí uzavírala západní stranu Tiských stěn. Pád této věže nebyl ojedinělou událostí, Tiské stěny se rozpadají a jsou za svých geologickým zenitem. Můžeme tedy očekávat v příštích dekádách rapidní změny dnešní podoby skalního města v Tisé.

neuberova věž               neuberova věž spadlá

Dostupnost autem:
km 


Dostupnost pěšky/na kole:
km


Vhodné pro menší děti:
Ano


Vhodné pro kočárek, vozík:
Ano

Najdete nás na mapy.cz