x
 

%name%

%text%
 
%fb-like%
x
 

Národní park České Švýcarsko

Národní park České Švýcarsko je jeden ze čtyř národních parků v Česku. Byl vyhlášen v roce 2000, hlavním předmětem ochrany jsou unikátní pískovcové útvary a na ně vázaný biotop. Mohutné skalní věže, brány,stěny, rokle, města a bludiště vznikly v důsledku erozí křídových mořských sedimentů, které byly vyzdviženy na povrch v období čtvrtohor v důsledku alpinského vrásnění. Nejznámějším skalním útvarem je Pravčická brána, která se stala symbolem parku. Má status národní přírodní památky a jedná se o největší skalní bránu v Evropě. Vedle ní byl postaven zámeček Sokolí hnízdo. České Švýcarsko se nachází v okrese Děčín mezi obcemi Hřensko, Chřibská a vesnicí Brtníky. Zaujímá oblast při státní hranici s Německem, která ho odděluje od národního parku Saské Švýcarsko. Rozloha parku činí 79,23 km². Oblast náleží ke geomorfologickému celku Děčínské vrchoviny, která je součástí Krušnohorské hornatiny. Z jižní a západní strany park obepíná Chráněná krajinná oblast Labské pískovce, z východní strany k němu přiléhá Chráněná krajinná oblast Lužické hory. V parku se nachází jediná vesnice, a to Mezná patřící k obci Hřensko, dále zřícenina vodního Dolského mlýna a několika skalních hrádků (např. Falkenštejn, Šaunštejn). V posledních letech se objevily prozatím neúspěšné snahy rozšířit Národní park České Švýcarsko i na levý břeh Labe, včetně Tiských stěn a Děčínského Sněžníku. Tyto lokality jsou prozatím chráněny pouze jako CHKO.

Dostupnost autem:
37 km


Dostupnost pěšky/na kole:
37 km


Vhodné pro děti:
Ano


Vhodné pro kočárek, vozík:
Ano

Najdete nás na mapy.cz